Naše projekty

 

Game testing

GOODSAILORS realizuje projekt GAMING HEROES, r.č. CZ.03.02.01/00/22_024/0001356, který je podpořen z Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost+.

EU

Cíl projektu

Cílem projektu je produkční rozšíření integračního sociálního podniku Good Sailors s.r.o. Novou podnikatelskou aktivitou sociálního podniku je prodej služeb testování herních aplikací a s ním spojené vytvoření 4 nových pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné osoby.

Doba realizace projektu

01.03.2023 - 28.02.2025


V rámci projektu bude realizováno 5 klíčových aktivit

 • Vznik nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny.
 • Vzdělávání zaměstnanců a individuální rozvoj zaměstnanců sociálního podniku.
 • Marketing GAMING HEROES.
 • Provoz sociálního podniku.
 • Obchodní činnost a rozvoj příležitostí.

Gaming Heroes

GOODSAILORS realizoval projekt GAMING HEROES, č. smlouvy 23/SML2163/SoPD/SV, který byl podpořen Ústeckým krajem.

Ústecký kraj

Cílem projektu je produkční rozšíření integračního sociálního podniku Good Sailors s.r.o. Novou podnikatelskou aktivitou sociálního podniku je prodej služeb testování herních aplikací a s ním spojené vytvoření 4 nových pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné osoby.

Doba realizace projektu

01.03.2023 - 31.12.2023


V rámci projektu bylo realizováno 5 klíčových aktivit:

 • Vznik nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny.
 • Vzdělávání zaměstnanců a individuální rozvoj zaměstnanců sociálního podniku.
 • Marketing GAMING HEROES.
 • Provoz sociálního podniku.
 • Obchodní činnost a rozvoj příležitostí.

Více zde: www.kr-ustecky.cz


Dobrá spisovka

GOODSAILORS realizuje projekt Nová spisovka, r.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0009134, který je podpořen z Evropské unie Operačního programu zaměstnanost.

EU

Cíle projektu

 • Hlavním cílem je rozšíření integračního sociálního podniku Good Sailors s.r.o. a jeho dlouhodobá ekonomická stabilizace.
 • Novou aktivitou sociálního podniku je prodej produktu Dobrá spisovka a s ním spojené vytvoření 4 nových pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné osoby.
 • Noví zaměstnanci budou pracovat v prostředí rovných příležitostí v IT firmě, která má dobré zkušenosti se zaměstnáváním hendikepovaných osob.
 • Realizací projektu dojde k vytvoření produktu Dobrá Spisovka a s ní související intenzivní propagaci a intenzivnímu prodeji nového produktu za účelem dlouhodobé prosperity a plnění sociálních cílů sociálního podniku Good Sailors s.r.o.

Cíle vztahu ke znevýhodněným zaměstnancům

 • Vytvoření 4 nových pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné osoby.
 • Vzdělávání a osobní pracovní rozvoj těchto 4 nových zaměstnanců.
 • Flexibilní pracovní doba pro zdravotně znevýhodněné, která bude uzpůsobena jejich zdravotním potřebám.
 • Personalistka se bude věnovat speciální péči a vedení těchto osob. K tomu bude využívat poradenství specialistů, psychologického a sociálního pracovníka.
Výhodou pro zaměstnání znevýhodněných osob je přístup a jednota firmy, kde je i doposud zaměstnáno 80 % hendikepovaných zaměstnanců.

Environmentální cíle

Všichni nově získaní klienti mohou využívat celou spisovou službu plně elektronicky. Nevznikne tak potřeba využívat tištěnou formu dokumentů, což dlouhodobě pomůže snižovat zátěž na životní prostředí.

Plujte s námi!

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře Souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů