Principy sociálního podnikání

Společenský prospěch

 • Společnost bude svou činností a nabízenými službami v České republice pomáhat zavádět udržitelné podnikání v rámci svých i zákaznických aktivit, především pak podporovat zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním, integraci těchto osob do interních i externích projektů a inspirovat ostatní podnikatele a společnosti k vyšší diverzitě v zaměstnanosti.
 • Společnost bude také předávat získané know-how dalším začínajícím podnikatelům a studentům a podpoří tím nové podnikatelské aktivity zaměřené na společensky odpovědné podnikání.
 • Společnost bude část zisků investovat do vývoje ekologických projektů, které napomáhají ochraně životního prostředí a dále bude spolupracovat s orgány ochrany životního prostředí.
 • Společnost bude investovat do vymýšlení a vývoje projektů s globálním dosahem a ekologickým přesahem.

To znamená konkrétně:

Pravidelně přednášíme studentům na UJEP v Ústí nad Labem.

Část zisků investujeme do vývoje ekologických projektů, které napomáhají ochraně životního prostředí. Spolupracujeme s orgány ochrany životního prostředí, např. Projekt České parky, https://www.ceskeparky.cz/.

Investujeme do vymýšlení a vývoje projektů s globálním dosahem a ekologickým přesahem. Snažíme se hledat nové obzory smysluplné práce pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Sociální prospěch

 • Posláním společnosti je hledání příležitostí a umožnění smysluplného a stabilního zaměstnání osobám s hendikepem.
 • Podíl osob ze znevýhodněných skupin (OZS) tvoří více než 50 % zaměstnanců společnosti, přičemž společnost poskytuje těmto osobám zároveň integrační podporu, školení a další vzdělávání.
 • Společnost pravidelně a systematicky informuje zaměstnance o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů a zapojuje je do rozhodování o směřování společnosti, zlepšuje jejich postavení na trhu práce.

To znamená konkrétně:

Díky našim zkušenostem můžeme zaměstnancům nabídnout:

 • upravené pracovní prostředí přesně podle potřeb tělesně hendikepovaných, přístup, pohyb po kanceláři, toaleta;
 • flexibilní pracovní úvazek, pracovní dobu uzpůsobenou potřebám jednotlivců a zároveň sladěnou s potřebami ostatních členů týmu;
 • možnost práce na dálku, z domova;
 • velmi propracovaný systém porad a komunikace ve firmě online. Systém práce online, systém vzdáleného přístupu a sdílených systémů a složek práce vede k tomu, že do kanceláře dochází pouze administrativní pracovníci, kteří odesílají balíky a vedou účetnictví;
 • psychosociální poradenství, terapeutickou péči prostřednictvím odborného pracovníka vždy podle potřeb zaměstnanců.

Každému zaměstnanci je při nástupu sestaven individuální vzdělávací plán, který vychází z požadavků pro výkon dané pozice. Jsou v něm stanoveny krátkodobé a dlouhodobé profesní cíle zaměstnance. Naším cílem je rozvinout a udržet pracovní motivaci osob, a zároveň rozvíjet pracovní a osobnostní kompetence jednotlivců.

Posláním společnosti je hledání příležitostí, rozvoj postavení na trhu práce a umožnění smysluplného a stabilního zaměstnání osobám s hendikepem.

Název společnosti Good Sailors vychází z přesvědčení, že jsme všichni dobří námořníci, kteří nebojují s tím, co jim příroda staví do cesty, ale využívají to jako svou výhodu. My jen máme místo nepřízně počasí na moři nepřízeň osudu našich kolegů s hendikepem. A jako správní námořníci se snažíme z těchto podmínek získat to nejlepší.

Férové jednání je pro nás důležité, jak směrem ke klientovi, tak k našim zaměstnancům. Formou pravidelných celopodnikových porad zaměstnance informujeme o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů. Také je zapojujeme do rozhodování o směřování společnosti.

Ekonomický prospěch

 • Více než 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů.
 • Manažerské řízení ve společnosti je nezávislé na externím zřizovateli.
 • Společnost je nezávislá na veřejné správě či jiném ekonomickém subjektu.
 • Tržby z prodeje výrobků a služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů společnosti.

To znamená konkrétně:

 • 51% rezervní fond na vzdělávání a podporu zaměstnanců;
 • apartmán na remote office v Chorvatsku, jako možnost zlepšení pracovního a relaxačního prostředí pro naše zaměstnance a jeho údržba;
 • cashflow na nové projekty a rozjezdy nových projektů v IT a ekologických projektů v oblasti životního prostředí;
 • kompenzační pomůcky, lázně, cvičení, léčivé pobyty pro naše zaměstnance.

Enviromentální prospěch

 • Společnost bude pomáhat s maximálním využitím informačních technologií pro bezpapírový provoz, úsporu provozních nákladů nebo technologickou podporu práce na dálku pro minimalizaci potřeb cestování.
 • Společnost bude využívat umělou inteligenci a další pokročilé technologie pro maximální využití automatizace a robotiky pro vlastní provoz s cílem snížení energetických nároků na výrobu a provoz.
 • Společnost formuluje vlastní zásady k přírodě šetrnému podnikání a tyto zásady dodržuje.

To znamená konkrétně:

Pomáháme s maximálním využitím informačních technologií pro bezpapírový provoz, úsporu provozních nákladů nebo technologickou podporu práce na dálku pro minimalizaci potřeb cestování.

Využíváme umělou inteligenci a další pokročilé technologie pro maximální využití automatizace a robotiky pro vlastní provoz, s cílem snížení energetických nároků na výrobu a provoz.

Již mnoho let pracujeme s preferencí bezpapírové kanceláře:

 • elektronické podepisování a zasílání faktur,
 • elektronické podepisování a zasílání smluv,
 • online komunikace celého back office týmu a možnost práce na dálku.

Online řízení podniku v praxi probíhá následujícím způsobem:

 • pro denní řízení společnosti, která je prakticky od svého vzniku plně remote, využíváme komunikační platformu Slack, Google Meet, projekty řídíme v elektronickém nástroji ActiveCollab a osobních schůzek je z celkového objemu jen cca 5 %;
 • veškeré dokumenty jsou tvořeny v rámci řešení Google Apps a celé workflow tak probíhá v elektronické podobě.

Automatizace činností:

 • využíváme pokročilých nástrojů pro automatizaci některých činností (automatický deploy aplikací, zdrojových kódů, AI technologie ChatGPT pro efektivnější přípravu dokumentů, smluv apod., automatické zasílání faktur…).

Úspory energie:

 • snižujeme uhlíkovou stopu při cestování minimalizací potřeby fyzického cestování,
 • využíváme služeb energeticky odpovědných dodavatelů hostingových služeb pro naše servery,
 • používáme výhradně přenosné počítače pro naši práci, které mají nižší odběr energie.

Formulujeme vlastní zásady k přírodě šetrnému podnikání a tyto zásady dodržujeme. viz. naše podnikové Enviromentální prohlášení.

Místní prospěch

 • Společnost poskytuje přednostně služby v regionu a podporuje rozvoj místní ekonomiky.
 • Společnost zaměstnává přednostně obyvatele z území Libereckého kraje a Ústeckého kraje.
 • Společnost upřednostňuje nákup od místních dodavatelů z území Libereckého kraje a Ústeckého kraje.
 • Společnost spolupracuje přednostně s lokálními aktéry trhu z území Libereckého kraje a Ústeckého kraje: obcemi, městy, úřady, neziskovými organizacemi, příspěvkovými Strana tři organizacemi.
 • Společnost spolupracuje s místními vzdělávacími institucemi a startupovými akcelerátory v regionu.

To znamená konkrétně:

Spolupracujeme s Družstvem Tiskograf, chráněnou dílnou, firmou Developartment s.r.o., Národním parkem České Švýcarsko, spolupracujeme s místní Univerzitou JEP v Ústí nad Labem, s ICUK. V Libereckém kraji spolupracujeme a podporujeme KRNAP, sociální podniky GetBizDone a Mýdlárnu Koukol.

Zaměstnáváme přednostně obyvatele ze jmenovaných území. Přes 50 % zaměstnanců je z Ústeckého a Libereckého kraje.

Spolupracujeme s Národním parkem České Švýcarsko, s místní Univerzitou JEP v Ústí nad Labem, s ICUK, Inovačním centrem Ústeckého kraje. V Libereckém kraji spolupracujeme a podporujeme KRNAP.

Plujte s námi!

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře Souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů